Partners

VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. We helpen mensen hun veiligheid te vergroten in en om het huis, maar ook op straat, op school en op het werk. We monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van preventie effectief is. Voor de monitoring is het Letsel Informatie Systeem (LIS) de basis, een registratiesysteem bij een representatieve steekproef van Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH's) in Nederland, maar we rapporteren ook dodelijke ongevallen en ziekenhuisopnamen door letsels.

We ontwikkelen effectieve gedragsinterventies die praktisch, oplossingsgericht en op maat zijn en voeren deze ook deels uit. Ten slotte delen wij onze kennis en kunde direct met onze doelgroepen of via professionals, samenwerkingspartners en ambassadeurs. We werken voor en met overheden, bedrijven, zorgverleners en particulieren.

Lees meer..
De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) voert beleid dat gericht is op het bevorderen van een gezonde manier van sporten, op het voorkomen van blessures en op het bijdragen aan een goede behandeling van blessures. Dit gebeurt in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, bijvoorbeeld in landelijke campagnes, maar ook vanuit eigen sportmedisch beleid. De KNHB heeft een Medische Commissie die het bestuur adviseert inzake het te voeren sportmedisch beleid. Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken ontwikkelt de KNHB diverse activiteiten, vooral op gebied van voorlichting en deskundigheidsbevordering.

Lees meer..