Zebra - diagonaal
Duur: 2-3 minuten
Doelgroep: A-Jeugd, B-Jeugd, C-Jeugd, D-Jeugd, E-Jeugd, Senioren

Doel

  1. De sticks liggen op de grond achter elkaar in twee rijen naar elkaar toe. De kinderen staan in een rijtje achter de achterlijn (A).
  2. De coach geeft de kinderen een opdracht (huppelen, springen, hinkelen, etc.) om naar de 23-meterlijn (23) over te steken.
  3. Wanneer ze elkaar kruisen voeren ze nog een opdracht uit (high-five, draai om elkaar, etc.). Vervolgens lopen ze buitenom naar het andere startpunt en sluiten ze aan.