Imitatie van technieken met stick
Duur: 1 minuten
Doelgroep: A-Jeugd, Senioren

Doel

Het activeren van hockeygerelateerde spierketens door middel van het imiteren van specifieke technieken.

Wat is nodig?

 • Half veld.
 • 4 pylonen.
 • 1 stick per speler.

Organisatie

Zet vanaf de achterlijn een rij uit van 4 pylonen met een onderlinge afstand van 10 meter.

Maak 2 rijen die achter de achterlijn staan opgesteld.

De spelers voeren aan weerskanten van de pylonenreeks tegelijk hun loopscholingsoefeningen uit naar het einde van de pylonenreeks. Daar draaien ze en dribbelen met een ruime bocht rustig terug naar het begin. Op deze manier lopen de spelers in 2 gespiegelde ellipsen aan weerskanten van de pylonenreeks.

De spelers houden tijdens de hele reeks aan vormen eenzelfde dribbeltempo aan en blijven zij aan zij. Telkens als een tweetal de eerste  pylon passeert, start het volgende tweetal. Hierdoor blijft er ruimte tussen de spelers, zodat ze elkaar niet kunnen hinderen.

Oefening

 1. Drijf zonder bal vanaf de achterlijn richting de eerste pylon.
 2. Boots bij de eerste pylon een fanatieke aanname na.
 3. Drijf hierna direct rustig door.
 4. Bij de tweede pylon boots je een fanatieke flats na.
 5. Hierna drijf je rustig door.
 6. Bij de derde pylon boots je weer een fanatieke aanname na.
 7. Drijf hierna rustig door.
 8. Bij de vierde pylon boots je als laatste een push na.
 9. Hier draai je in een ruime bocht om en dribbel je met de stick in je rechterhand terug naar het startpunt.

Herhaal deze oefening 1 keer.

Intensiteit van de oefening

Hijgen, goede controle met snel voetenwerk, EMI 3/4.

Aandachtspunten

 1. Ga bij de acties diep door de knieen met een rechte rug.
 2. De aannames, het pushen en het flatsen zijn fanatiek terwijl het drijven rustig is.
 3. De knie mag bij de uitvalspassen niet naar binnen zakken richting een X-knie.