Duw- en trekkamp (hinkelend)
Duur: 1 minuten
Doelgroep: B-Jeugd, C-Jeugd

Doel

Kracht vergroten van het hele lichaam waarbij het accent gelegd wordt op de rompstabiliteit.

Wat is nodig?

 • Half veld.

Organisatie

Verdeel de groep in tweetallen. Op jouw signaal proberen de spelers elkaar uit evenwicht te brengen.

Oefening

 1. Ga op 1 been staan en hou elkaars handen stevig vast.
 2. Probeer elkaar uit balans te krijgen door te duwen en te trekken, terwijl je hinkelt op 1 been.
 3. De spelers staan aan weerskanten van de 23-meterlijn (1 meter aan elke zijde) en proberen elkaar over de lijn te duwen en trekken.
 4. De spelers staan aan zij-aan-zij aan weerskanten van de 23-meterlijn met de schouders tegen elkaar aan en proberen elkaar over de lijn te duwen. Eerst staan de spelers op het binnenste been en daarna op het buitenste been. De spelers houden continu contact met de schouders tegen elkaar aan zonder te botsen.

Variaties

 1. De spelers staan aan weerskanten van de 23-meterlijn (1 meter aan elke zijde) en proberen elkaar over de lijn te duwen en trekken.
 2. De spelers staan aan zij-aan-zij aan weerskanten van de 23-meterlijn met de schouders tegen elkaar aan en proberen elkaar over de lijn te duwen. Eerst staan de spelers op het binnenste been en daarna op het buitenste been. De spelers houden continu contact met de schouders tegen elkaar aan zonder te botsen.

Aandachtspunten

 1. De spelers dagen elkaar uit zonder ruw te zijn en mogen niet aan elkaars shirt trekken.
 2. Het accent ligt op slimheid en behendigheid en in mindere mate op kracht.
 3. De knie mag niet naar binnen zakken richting een X-knie.
 4. Zorg voor een veilige afstand tussen de tweetallen.