Loop-ABC: Armzwaai voor- en achterwaarts
Duur: 1 minuten
Doelgroep: B-Jeugd, C-Jeugd

Doel

Het verbeteren van de looptechniek en een efficiente romphouding terwijl de armen en benen snel bewegen.

Wat is nodig?

 • Een half veld.
 • 5 pylonen.

Organisatie

Zet vanaf de achterlijn een rij uit van 5 pylonen met een onderlinge afstand van 5 meter.

Maak 2 rijen die achter de achterlijn staan opgesteld.

De spelers voeren aan weerskanten van de pylonenreeks tegelijk hun loopscholingsoefeningen uit naar het einde van de pylonenreeks. Daar draaien ze en dribbelen met een ruime bocht rustig terugdribbelennaar het begin.

Oefening

Volgorde oefeningen:

 1. Naar tweede pylon (10 meter): huppelend beide armen tegelijkertijd voorwaarts draaien.
 2. Naar vierde pylon (10 meter):   huppelend beide armen tegelijkertijd achterwaarts draaien.
 3. Vanaf de vierde pylon terugdribbelen naar het startpunt.
 4. Naar tweede pylon (10 meter): huppelend linkerarm voorwaarts draaien.
 5. Naar vierde pylon (10 meter):   huppelend rechterarm voorwaarts draaien.
 6. Vanaf de vierde pylon terugdribbelen naar het startpunt.
 7. Elke volgende speler start als de voorgaande ter hoogte van de eerste pylon is.

De bovenstaande serie wordt 1 keer herhaald.

Aandachtspunten

 1. Beweeg de armen ontspannen en blijf doorhuppelen.
 2. Hou het lichaam tijdens de hele oefening rechtop.